Skab FLOW

Der er vigtigt at skabe flow i undervisningen for at engagere eleverne og fremme deres læring. Flow kan defineres som en tilstand af fuldstændig fokusering og fordybelse i en aktivitet, hvor eleverne føler sig udfordret men har tilstrækkelig kompetence til at mestre opgaven. Når eleverne befinder sig i denne tilstand, er de mere tilbøjelige til at opnå en følelse af tilfredshed og opfyldelse i forhold til deres læringsmål.


For at opnå flow er det nødvendigt at have en klar struktur i undervisningen, tilpasse opgaverne til elevernes niveau og evner, give feedback og skabe en positiv atmosfære i klasseværelset. Når eleverne er i flow, opnår de en følelse af tilfredshed og opfyldelse i forhold til deres læringsmål, hvilket kan øge deres motivation og læringsevne.