TEORI


Hvorfor playful learning?

RUM

til eleverne

I sin bog Lifelong Kindergarten henviser Mitchel Resnick til Saymour Paperts idé om low floors og high ceilings. Papert fremhæver vigtigheden af disse i forbindelse med hvordan teknologi understøtter læring.


Vi tager iagttagelserne om teknologiudvikling med over i et didaktisk design perspektiv.


Skab FLOW

Når vi er i flow henkastes vi til aktiviteter, hvor vi glemmer tid og sted. Når vi oplever flow har vi højst sandsynlig haft det sjovt. Det er tesen som vi har arbejdet ud fra. Men hvor kommer den opfattelse fra?


Hvis du er nysgerrig så dyk ned i artiklen her.

Det handler om

MOTIVATION

Og motivation for flere elevtyper gerne på samme tid. Motivation som forskningsområde er meget stort, men vi har skrevet denne artikel om hvorfor playful learning er med til at understøtte motivation.

Hvorfor

uforudsigelighed?

Uforudsiglighed er med til at pirre nysgerrigheden. Det er med til at skabe opmærksomhed. 

Den magiske

cirkel


Den hollandske historiker og filosof Jan Huizinga introduceret begrebet den magiske cirkel i sin bog ”Homo ludens”. Huizinga beskrev hvordan spil og sport skaber en magisk cirkel omkring spillet