Scenarie

Gymnasiekonsulenten


Fag: International økonomi B


Formål

Eleverne skal med opgaven undersøge et fagligt stofområde og kunne formidle deres viden om emnet til andre.


Aktivitetet

Eleverne skal forestille sig, at de er ansat som konsulenter i Nationalbanken. Her har de fået til opgave at formidle betalings- og kapitalbalancen til en gymnasieklasse. Eleverne får at vide at de er tidspresset og skal aflevere deres præsentation til chefen (læreren) inden for en time. Det er elevernes egen beslutning hvilke detaljer der skal præsenteres, samt i hvilket format/produktform præsentationen skal afleveres.


Materialer

Computer, lærebog, adgang til internettet.

Analytiker


Fag: International økonomi B


Formål

Eleverne skal med opgaven undersøge et fagligt stofområde og kunne formidle deres viden om emnet til andre.


Aktivitetet

Eleverne skal forestille sig, at de er ansat som journalister på Børsen. De skal udarbejde en analyse af udviklingen i inflationen. Elevernes opgave er selv at skabe et scenarie for inflationsudviklingen. De skal derfor være kreative i deres arbejde med at iscenesætte problemstillingen. Hvordan har inflationen udviklet sig? Og hvad er årsagen til inflationen? Til sidst skal analytikeren komme med forslag til hvordan man i samfundet kan komme den uheldige/heldige inflationsudvikling til livs.


Materialer

Børsen-skabelon, computer, lærebog, adgang til internettet.