Konkurrence

KAOS


Fag: Samfundsfag C


Formål

At repetere kendte begreber med eleverne.


Aktivitetet

I denne lektion sættes eleverne i gang med en opgave som indeholder en række simultane øvelser. Eleverne inddeles fra begyndelsen i grupper af 4 elever. Hver gruppe bliver bedt om at udpege repræsentanter til forskellige sideløbende øvelser med underviseren inden opgaven sættes i gang. Eleverne får kun overskriften på øvelsen, men ikke hvad øvelsen går ud på. Derudover får eleverne besked på at pakke alle elektroniske enheder væk. Alt skrivearbejde foregår nemlig i hånden for at minimere forstyrrelser undervejs, samt for at forhindre at eleverne snyder med deres besvarelser.


Når alle elever er fordelt og er klar, sættes opgaven i gang. Hver gruppe får udleveret fire opgaver på papir – Hver opgave står på et selvstændigt ark. Nogle opgaver er af åben karakter, mens andre er mere lukkede. Nogle er faglige, mens andre er mere til at skærpe fokus. Eleverne bliver blandt andet bedt om at skrive et eventyr, hvor de inddrager fagbegreber. En anden øvelse består i at de skal skrive effekterne ned ved anvendelsen af en bestemt politik. Sideløbende afspilles musik i højtalerne til en musikquiz, hvor eleverne skal notere kunstnere og titel på de enkelte sange, selvfølgelig i rækkefølge.


Udover de mange aktiviteter i klasserummet, gennemfører underviseren med jævne mellemrum en fysisk aktivitet med de elever, som i starten blev udvalgt som repræsentanter. De fysiske aktiviteter er for eksempel planke, jonglering med en fodbold, sten-saks-papir og lignende. Kun fantasien sætter grænser. Det vigtigste her er at fjerne eleverne fra opgaveløsningen i klasserummet og tilføre bevægelse i opgaven.


Gruppen indsamler point i alle opgaver og aktiviteter. Det hold der samlet får flest point, vinder konkurrencen.


Den samlede opgave kan tilpasses en lektionslængde. Det anbefales dog ikke at strække opgaveløsningen mere end 45-50 min. Det tager lidt tid at komme i gang med opgaven og få startet op. Er der tid tilbage efter opgaveløsningen er afsluttet kan man eventuelt indlægge en sekvens til fælles refleksion over udbyttet eller læringen af opgaven.


Eleverne er meget glade for aktiviteter som denne, da de på forskelligvis oplever at kunne mestre noget og bidrage til fællesskabet. Endvidere er vores erfaringer at eleverne oplever at tiden går hurtigt og at flertallet synes det er sjovt.


Materialer

Bolde af forskellige størrelser eller artefakter, der kan bruges i de fysiske udfordringer.