Designprincip 5

Tryghed & tillid

Hello world

For det første at eleverne har et fællesskab i klassen, som gør at de er trygge til at lege. Og her handler det ikke om at påklistre et fællesskab, men om at eleverne respekterer og anerkender hinanden, så de tør udfolde sig i aktiviteterne. Derudover skal de have tillid til at de ikke bliver udstillet uden for legefællesskabet, når legen er slut. Det kræver tillid til de øvrige elever.


For det andet skal eleverne være trygge ved rammerne for undervisningen. Eleverne må gerne være bevidste om hvad der er formålet med den legende tilgang. Det er med til forklare, hvorfor vi gerne vil have dem med på vores, nogle gange, skæve idéer.


Relationen til underviseren er en sidste faktor som kan have betydning for elevernes engagement i undervisningen. En stærk relation mellem elever og underviser gør at eleverne er mere trygge ved at følge lærerens instruktioner.


For at styrke fællesskabet er teambuilding-aktiviteter en nødvendighed. Aktiviteter som har til formål at styrke elevernes kendskab til sig selv, troen på egne evner og oplevelse af et fællesskab i klassen. Et særligt fokus på de sociale rammer uden faglighed men på kreativitet og leg.