Designprincip 4

Student agency & control

Hello world

Giver man eleverne de nødvendige rammer og overlader en del af læringsansvaret til eleverne, så vil elevernes ejerskab og engagement i en aktivitet også være større.


Engagerende undervisning påvirker den enkelte til at ville fællesskabet. Og eleverne elsker at deltage i læringsaktiviteter, som de kan se, at de andre også vil være en del af. Eleverne lærer ikke nødvendigvis bedst af den måde, som vi undervisere tænker er optimal. Når eleverne engagerer sig i undervisningen, så bliver det sjovere og mere lærerigt for alle. Det handler om at give eleverne de rette rammer og muligheden for at skabe egne læringsbaner.


Det er vigtigt i processen, at eleverne skal kunne træffe deres egne valg. Hvis en aktivitet lever op til RUM-metaforen, så er det svært at komme uden om, at eleverne skal kunne træffe egne valg. Det ligger i princippet om wide walls, som netop dikterer, at aktiviteten er nødt til at give eleven mulighed for at komme med flere løsninger eller stier til at løse en opgave. Altså overlader vi en del af styringen til eleverne selv. Der er som sagt mange veje, der kan fører til Rom.


Vi undervisere skal turde slippe kontrollen og overlade forståelse og udtryksform til eleverne. Dermed ikke sagt at tilgangen skal være laissez faire, for der skal være klare rammer for hvad resultatet af læringsaktiviteten skal rumme. Derfor har underviseren en aktiv rolle i at facilitere processen, så eleverne kan fokusere på den faglige indsats.