Designprincip 1

RUM

LOW FLOORS


Tanken om low floors er, at det skal være nemt eller muligt for alle at indtræde i aktiviteten.


Det vil sige uanset, og uagtet, hvor godt forberedt eleven er til at kunne deltage, så skal eleven kunne være med.


I praksis betyder det at ingen elever ekskluderes som følge af mangelfuld forberedelse eller svage faglige forudsætninger. Som en del af evalueringen af projektet responderede eleverne faktisk overraskende på at det der betød mest for deres oplevelse af en god undervisningssituation var at flest mulige i klassen var aktive og engageret i modulet.

HIGH CEILINGS


High ceilings betyder at eleverne kan udfolde deres størst mulige potentiale. Uanset hvor på karakterskalaen eleven befinder sig, så skal det være muligt at vise flest mulige nuancer.


High ceilings er ligeledes det der for os undervisere kan være med til understøtte bedømmelsen af de enkelte elever.


WIDE WALLS


Det sidste vi mangler for at definere rummet er væggene eller wide walls.


Wide walls er det der giver eleverne RUM til at vælge lige præcis den sti, som de finder bedst. Vi har som lærere ikke givet stien på forhånd, men lader eleverne vælge selv. Det er her vi giver slip og lader eleverne træffe valg, som måske ligger ud over det vi selv ville være kommet på.