Designprincip 6

Fællesrefleksion

Hello world

Fællesrefleksion


Eleverne kan bruge fællesrefleksion til at oparbejde kommunikative kompetencer og i den forbindelse lærer af hinandens erfaring. Det er vigtigt at de øver sig i at sætte ord på den oplevelse de får gennem den legende didaktik.


Refleksionen er vigtigt element for at skabe den bro så der sker et videns tranfer fra den magiske cirkel til den didaktiske cirkel.


Eleverne lærer at i tale sætte deres udfordringer, overraskelse og læring. Det er med til at de øve kommunikations kompetencer og er medskaber i at binde faglighed og leg sammen til langtidsholdbarlæring.


Organiser den fællesrefleksion sådan den spiller sammen med øvelsen/forløbet. Det må Ikke bare være et påhæng. Den fællesrefleksion behøver ikke ske tilsidst i forløbet, der kan være meget fornuft i at overveje om det kan være små brud undervejs.


Tænk i læringsbaner hvor faglighed, refleksion og legen spiller sammen og styrker hinanden. Den fælles refleksion kan bruges som det særlige greb der binder legen og fagligheden sammen i nogle læringsbaner.