Designprincip 3

Det skal være sjovt

Hello world

At skabe noget der er sjovt, kan for nogle være uforeneligt med undervisning. Mest med tanke på at underviseren skal agere entertainer. Men her menes sjov i en læringssituation, hvor hovedformålet er at få eleverne i flow, så de glemmer tid og sted.


Flow-tilstanden opnås, når der er balance mellem aktivitetens sværhedsgrad og elevens kompetencer til at deltage. Hvis eleven oplever at blive udfordret tilpas i undervisningen, så vil eleven opleve succes og følelse af at kunne. Udfordres eleven for lidt bliver aktiviteten kedelig. Omvendt forholder det sig, hvis eleven ikke føler at kompetencerne slår til, så oplever eleven en følelse af angst.

 

Vi er fuldt ud bevidste om, at dét at noget er sjovt, er subjektivt. Vi er forskellige individer med hver vores oplevelse af, hvad der er sjovt. Men det er et forsøg på at signalere, at vi skal udfordre vores mindset på, hvad vi forstår ved en god undervisningssituation – og langt de fleste gange er det, når vi er optaget af en sekvens sammen med vores elever. Oplevelsen af at tiden er gået stærkt, og at vi har haft det godt, er en styrkemarkør for, at vi har været i flow. Har vi været i flow, har vi højst sandsynligt også lært noget – og det er er det, der er målet.

 

At eleverne har det sjovt sammen er ligeledes med til at styrke fællesskabet. Brug gerne eleverne til at finde frem til hvad de synes er sjovt. Måske kan de bidrage til den kreative proces, som du gennemgår i forberedelsen af din undervisning.